Support

Modified on Mon, 15 Nov 2021 at 01:35 PM

Support ontvangen voor het Book & Park platform kan eenvoudig door een ticket op ons ondersteuningsportaal aan te maken. Dit gaat op de volgende manier:


Ticketsysteem


Voor ondersteuning hebben we een Freshdesk ticketsysteem ingericht. Gebruik dit systeem voor standaard ondersteuning. 


  1. Ga naar https://freshdesk.bookandpark.nl
  2. Maak een account aan
  3. Dien een ticket in.


Geef zo goed mogelijk aan wat je verzoek is, advies, configuratie, onderzoek, uitwerking van een feature request, etc. en of er bepaalde randvoorwaarden voor uitvoering van toepassing zijn;


Als je ingelogd bent kun je ook de meest recente handleiding terugvinden.Email adres


Indien je geen toegang hebt tot het ticketsysteem kun je altijd een email sturen naar het support mailadres. Er wordt dan automatisch een ticket aangemaakt. Gebruik hiervoor servicedesk@bookandpark.nl.. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article